Terms and Conditions

Rút gọn link Lzip.us là một dịch vụ miễn phí và có phí. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng dịch vụ này, nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản sau:

Điều I: SỬ DỤNG DỊCH VỤ

  1. Bạn được sử dụng các từ khóa để rút gọn địa chỉ dài, khó nhớ của mình hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, bạn không được lạm dụng các từ khóa đó cho việc spam, phản động, tổn hại đến người khác, lừa đảo... và những điều mà pháp luật Việt Nam cấm.
  2. Không được làm tổn hại đến server của chúng tôi như tấn công DDoS, hack, spam... Khi phát hiện lỗ hỏng hãy báo ngay cho chúng tôi để kịp thời sửa chữa.
  3. Vì đây là dịch vụ miễn phí, mọi người có thể tạo không giới hạn URL rút gọn. Cho nên, bạn phải hết sức cẩn thận khi click vào đường dẫn do người nào đó cung cấp. Nếu đường dẫn đó dẫn đến những trang web mà cho là có hại, hãy báo cáo ngay cho chúng tôi để kịp thời khóa URL đó.
  4. Nhằm để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên nâng cấp tài khoản VIP để dành lấy những từ khóa - URL rút gọn cho riêng mình. Ví dụ: http://lzip.us/tinhyeu , http://lzip.us/nhadat ...
  5. Khi có bất kì tranh chấp về từ khóa nào xảy ra thì Dễ Nhớ sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Điều II: THANH TOÁN

  1. Mọi người khi đăng ký thành viên tức là Thành Viên Miễn Phí có quyền ngang nhau.
  2. Thanh viên VIP được tùy chọn các từ khóa theo sở thích, kể cả từ khóa của Thành Viên Miễn Phí.
  3. Mọi hình thức thanh toán tùy theo thỏa thuận giữa iZip và Thành Viên.

iZip có quyền từ chối cung cấp tài khoản VIP cho những thành viên không đủ điều kiện.